pracovní

 • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • Souhlas s vysláním na pracovní cestu
 • Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
 • Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
 • Dohoda o způsobu náhrady škody způsobené zaměstnancem
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnance zaměstnavatelem
 • Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnavatele zaměstnancem
 • Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
 • Dohoda o převedení části řádné dovolené
 • Dohoda o převzetí svěřených předmětů
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným
 • Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
 • Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
 • Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
 • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
 • Hromadné propouštění
 • Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
 • Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
 • KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
 • Konkurenční doložka
 • Mzdový výměr
 • Nařízení práce přesčas
 • Neplatnost mzdového výměru
 • Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 • Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Průvodní dopis uchazeče o zaměstnání
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Odvolání z funkce
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně
 • Oznámení o krádeži osobních věcí zaměstnance
 • Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
 • Oznámení závad na pracovišti  zaměstnavateli
 • Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
 • Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
 • Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
 • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání
 • Směrnice prodeje stravenek pro zaměstnance a jeho vyúčtování
 • Smlouva o sjednání zkušební doby
 • Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
 • Výpověď kolektivní smlouvy
 • Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
 • Žádost k vrácení celého odstupného
 • Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu
 • Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
 • Žádost o přeložení
 • Žádost o úpravu pracovní doby
 • Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
 • Žádost o zaplacení mzdy
 • Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
 • Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
 • Žaloba o doplacení mzdy
 • ŽIVOTOPIS UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
 • ŽIVOTOPIS UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ v anglickém jazyce
 
 
 
 
TOPlist